login
Basın odası
Milli Eğitim Bakanlığı, Ermeni Okullarında Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Öğretimini Başlatmak İçin Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar ile Çabalarını Birleştirdi 11/14/2018

Ermenistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı, KARDÉS, EHGB (AGBU) Ermenistan ve EHGB Ermeni Sanal Üniversitesi (AVC), e-öğrenme teknolojilerine dayanan yeni bir eğitim yöntemi olarak Coğrafi Bilgi Sistemleri'ni (CBS) Ermenistan okullarında tanıtmak için bir ortaklığa imza attılar.

Okul öğretmenleri için olan ilk seminer, 14 Kasım'da (Uluslararası CBS Günü) Yerevan’da gerçekleştirildi. CBS'yi, konum zekasını ve CBS'yi eğitimde kullanmanın önemini öğrenmek için seminere Yerevan'ın yanı sıra Lori, Kotayk, Armavir ve Ararat illeri de dahil olmak üzere yaklaşık 100 öğretmen katıldı. Seminer, CBS danışmanlığı, eğitim ve kapasite geliştirme konusunda uzmanlaşmış, okul müfredatına GBS’nin entegrasyonunu kolaylaştıran, kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan KARDÉS tarafından düzenlendi.

Eğitim ve Bilim Bakanı Arayik Harutyunyan: “Eğitimin modernleştirilmesi, eğitim sistemimize yenilikçi yaklaşımların ve araçların getirilmesi hükümetin en yüksek önceliğidir.” dedi. KARDÉS, ESÜ ve EHGB ile işbirliğini memnuniyetle karşılayan bakan, öğrencilerin gelişimi için en son teknoloji araçların daha sık kullanılmasının önemini vurguladı.

Teknolojinin hızlı gelişimi eğitim yöntemlerinde büyük değişikliklere neden olmuştur. Bugün eğitimin öncelikli odak noktası, öğrencilerin bilgiyi bulma, analiz etme ve yorumlama becerisi, problem çözme bilgisini uygulamasıdır.

KARDÉS Kurucusu ve İcra kurulu başkanı Pakrad Balabanian: “Jeoteknoloji, biyoteknoloji ve nanoteknoloji ile birlikte, 21. yüzyılda anahtar olarak tanımlanan üç alandır. CBS, saha çalışmasını içeren,, sorgulama odaklı, problem çözme standartlarına dayanan bir dizi görev olarak kullanılmakta ve talebi artış gösteren kariyer imkanları sağlamaktadır.. ” dedi.

CBS ile eğitim, Ermenistan'da fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM-FeTeMM) eğitimini geliştircektir. Bu araç öğrencilere harita oluşturmayı paylaşmayı ve kullanmayı öğretecek, veri toplamayı ve eklemeyi öğretecek, ve aynı zamanda geniş bir yelpazede analiz yapmalarını ve büyük veri ile çalışmalarını sağlayacaktır. Dolayısıyla öğrencilerin uzlamsal ve kritik düşünme becerileri geliştirmelerine yardımcı olacaktır.

ESÜ Kurucu Başkanı Yervant Zorian Skype aracılığı ile seminere katıldı. Doktor Yervant Zorian: “CBS, ESÜ'nin uzun yıllardır kullandığı yenilikçi bir e-öğrenme aracıdır. KARDES ile işbirliği yaparak, en gelişmiş e-öğrenme teknolojilerini Ermeni okullarına getirme konusundaki deneyim ve bilgilerimizle katkıda bulunmaya devam edeceğiz. ”

KARDÉS, Eğitim ve Bilim Bakanlığı ve ESÜ ile birlikte, Ermeni öğrencilerieücretsiz CBS lisansları, öğretmen eğitimi ve müfredat içeriği sağlayarak CBS ve konum zekası ile tanıştıracaktır.

Etkinlik sırasında Yervant Zorian ve Pakrad Balabanyan KARDÉS ile ESÜ arasındaki ortaklığı resmileştirmek üzere sanal olarak bir Mutabakat Anlaşması imzaladılar.