login
Yazılar
BalyanlarınMirası: Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Önde Gelen Ermeni Mimarlar Üzerine Bir Web Semineri 05/18/2023

18 Mayıs 2023'te UCLA'daki Promise Ermeni Enstitüsü ve EHGB Ermeni Sanal Üniversitesi, Osmanlı döneminin birçok mimari şaheserinin önde gelen mimarlardan oluşan Balyan ailesinin mirasını Balyanlar: Osmanlı Mimarisive Balyan Arşivi başlıklı bir web seminerinde sunmak için çabalarını birleştirdi. Etkinliğin ortak sponsorluğunu UCLA Yakın Doğu Araştırmaları Merkezi, Ulusal Ermeni Çalışmaları ve Araştırmaları Derneği (NAASR) ve Ararat-Eskijian Müzesi üstlenmişti.


Balyan ailesi, üç kuşaktır sayısız tasarımları ve binalarıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun mimari tarzını şekillendirmiştir. Eserleri, ağırlıklı olarak Konstantinopolis'te (bugünkü İstanbul) bulunansaraylar, konaklar, camiler, kiliseler, okullar ve diğer kamu binalarını içermekteydi.


Balyanlar: Osmanlı Mimarisive Balyan Arşivi kitabının yazarı mimar Büke Uras webinarda Balyan ailesinin Osmanlı mimarisine olan büyük etkisinden bahsetti ve aile arşivinden mimari tasarımlar ve belgeler sundu.


Kitabın proje koordinatörü ve sponsor ArsenYarman da değerli görüşlerini webinar katılımcıları ile paylaştı.


Online etkinliğin moderatörlüğünü EHGB ESÜ Kurucu Başkanı Dr. Yervant Zorian ve UCLA The Promise Ermeni Enstitüsü Müdürü Ann Karagozian yaptı. Etkileşimli soru-cevap oturumunda Uras, katılımcıların Balyan mimarisinin eserleri, etkileri ve katkıları ile zengin Balyan arşivine erişim için gelecekteki fırsatlar hakkında birçok sorusunu yanıtladı.


Web seminerinin kaydına ve konuşmacılar tarafından sağlanan diğer kaynaklara ESÜ Öğrenme Alanı platformunda buradan erişebilirsiniz.