login
Yazılar
UAE: Kadim dostlar Seninle Yürümeye Devam Ediyor 04/11/2016
ESÜ ve Şarika (Birleşik Arap Emirlikleri) Ohannesian Ermeni okulu arasında olan işbirliği 2009 yılında, ESÜ’nin kuruluşu ile başlamıştır. Şarika okulu ile çalışmak ESÜ için bir ilkti. Bundan beri okul, ESÜ Hybrid Eğitim programının en iyi ortaklarından biri olmuştur. Program katılımcılara ESÜ Ermeni Tarih kurslarını sunuyor. Okulun eski Eğitim Komite Başkanı Hraç Borğosizian’ın ve Müdür Nişan Bassmacian’ın çabaları sayesinde Ohannesian Okulu, ESÜ Hyrbid eğitim programını ortaokul ders programına ekledi. Nişan Bassmacian’ın sözleri ile: “ESÜ ve Ohannessian Okulu arasında işbirliği okul için mükemmel bir tecrübeydi. ESÜ’nin kursları çok sayıda Ermeniler için köklerine dönme ve anadillerini okuma fırsatı verdi.” Günümzde okul müdürü Angele Saba, yerli tarih öğretmeni Matig Manoogian ile birlikte öğrencilere, gelecekte tarih alanında bilgilerini zenginleştirmek için ESÜ tarih derrsleri ile başlamanın doğru olduğunu anlattılar. Eğitim sürecini daha kolaylaştırmak için kurs hem İngilizce, hem de Batı Ermenice sunuluyor. ESÜ öğrencileri ESÜ online programını çok seviyor. Öğrencilerden Talar Pontigian’ın sözleri ile “ESÜ’ne minnetarrım, çünkü Dubai Ermeni toplum temsilcileri için, kendi tarihlerini okumak açısından mükemmel bir yol açtı. ESÜ ile tarih öğrenmek büyük bir sevinç. Dersler çok eğlenceli ve tüm önemli konular derslerde çok iyi bir şekilde anlatılıyor. Memleketimin tarihini bu şekilde öğrendiğim için çok mutluyum.” Ohannesian okulu ile işbirliği, programa katılmak isteyen yeni öğrenciler ile daha da güçlenecektir.