login
Yazılar
Türkiye’de Yaşayan İslamlaştırılmış Ermeniler ve ESÜ 08/05/2015
5 Ağustor, 2015 tarihinde Ermenistan Cumhuriyeti Diaspora Bakanlığı taafından düzenlenen Ari Tun projesi sayesinde 80 İslamlaştırılmış Ermeniler Ermeni Sanal Üniversitesindeydi. Bu insanlar, atalarının dilini, kültürünü ve tarihini korumak için olanaklar arıyorlar. Ve bu önemli konuda ESÜ İslamlaştırılmış Ermeniler için mükemmel bir seçenektir. Proje Canlanma Kurucusu Raffi Bedrosyan grubu Ermenistan’a getirdi. Raffi Bedrosyan bu insanlara, Ermeni köklerine, dillerine ve kültüre tekrar bağlanmaları için yardım ediyor. Grup içinde 1915 Ermeni Soykırımı kurbanlarının torunları vardı. Bu insanlar öksüz kalmış ve Türkler ve Kürtler tarafından İslamlaştırılmışlardı. Hayatlarının değişik aşamalarında onlar Ermeni kökleri hakkında öğrenmişler ve kökleri hakkında konuşma ve memleketlerine ziyaret etme cesaretini bulmuşlar. Grup içinde 15 -70 yaş arasında Diyarbakır’dan, Hemşin’den ve Dersim’den insanlar vardı. Üyeler arasında öğretmenler, avukatlar, ev kadınları ve emekliler vardı. Heşminden gelenler Ermeni lehçesi ile konuşuyordu, diğerleri ise Türkçe konuşuyordu ve birkaç Batı Ermenice kelimeler biliyordu. ESÜ programına Türkçe dili işte bu insanlar için eklenmiştir. Türkçe yardımı ile sunulan Ermenice derlserin amacı Türkiye’de yaşayan Ermenilerin, Ermeni eğitim almalarını desteklemektir. Ziyaretten sonra bu gruptan ESÜ’nde kayıt yaptıran öğrenciler oldu.