login
Yazılar
ESÜ Gülbenkian ve İNALCO Konferansı’nda 09/21/2015
ESÜ Akademik Direktörü Doktor Hasmik Khalapyan, “Eğitimde Yenilik: 21. yüzyılda Batı Ermenice Öğretim Problemleri” başlıklı konferans sırasında ESÜ’ni tanıttı. Konferans Galust Gülbenkian ve Paris İNALCO (Doğu Diller ve Kültürler Milli Akademisi) tarafından düzenlenmişti. Paris’te 21 ve 22 Eylül tarihlerinde gerçekleşen konferans, Batı Ermenice öğretim problemlerini çözmek için eğitmcileri, öğretmenleri ve akademisyenleri bir araya getirmişti. “Batı Ermenice öğretimde Bilişim ve İletişim Teknolojileri: EHGB Ermeni Sanal Üniversitesi programı,” başlıklı konuşmasında Hasmik Khalapyan, nesiller arasında olan eğitim farklılıkları hakkında konuştu. Hasmik Khalapyan’a göre bugün gençlere çağdaş eğitim seçenekleri sunulmalı. Uluslararası online eğitimin teorik buluşlarını, istatistik bilgileri ve ESÜ tecrübesini bira araya getirerek Hasmik Khalapyan şöyle konuştu: Batı Ermenice problemi Çağdaş Teknolojiler aracılığı ile çözülebilir.