card
login
Yazılar
Avrupa parlamentosu: ESÜ "Diasporaların Avrupası” Konferansında: Brüksel 05/02/2016
2 Mayıs, 2016 tarihinde Ermeni, Asur, Yahudi ve Çingene koalisyonu Brüksel’de buluşup Avrupa’da bulunan diasporaların rolünü tekrar değerlendirdiler ve aralarında ortaklık yolları düzenlemeye karar vediler. EHGB Avrupa şubesi bu olağanüstü konferans sırasında büyük bir rol oynadı. Konferans sırasında diasporalar için tarih, miras ve anadil öğrenme önemi vurgulandı. Eğitim, konferans sırasında tartışılan dört tartışma oturumlarından biriydi. Ermeni Sanal Üniversitesi Kurucu Başkanı Doktor Yervant Zorian, diasporaların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için atılacak adımlar hakkında, ‘Eğitim’ başlıklı açık oturumu sırasında konuştu. Ermeni Diasporası’nda yaşayan Ermenilerin kimliklerini korumak için Ermeni Sanal Üniversitesi büyük bir rol oynuyor. Bu alanda üniversitenin tecrübesine dayanarak Doktor Zorian şöyle konuştu: “Her diasporada milli kimlikleri korumak için online eğitimin faydalarından yararlanmak lazım. Biz, Ermenilere Ermenice, kültür ve tarih öğretiyoruz ve bunu teknoloji yardımı ile gerçekleştiriyoruz.” Doktor Zorian ESÜ’nin, Diaspora ile çalışma tecrübesini paylaştı. Konferans, günümzde Avrupa’da diasporalar için eğitimin önemini vurgulayarak tamamlandı.