login
Yazılar
ESÜ E-kitap okuyucuların sayısı 16,500’e ulaştı 12/30/2015
Ermeni konular hakkında E-eğitim EHGB Ermeni Snaal Üniversitesi sayesinde büyük bir gelişim yaşamıştır. 2014 yılında EHGB Ermeni Sanal Üniversitesi birinci kitabın konusunu araştırırken ESGB ESÜ okuyucuların ihtiyaçlarını karşılamak için kitapları multimedya kaynak olarak hazırlama kararına vardı. Bu zamandan beri ESÜ e-kitap okuyucuların sayısı giderek arttı ve 2015 yılın sonlarına doğru 16,933’e ulaştı. 2014 Eylül ayın başında, bir ay içerisinde birinci e-kitap “Ermeni Platosu”nun, 2822 okuyucusu oldu. Daha da fazla e-kitapların yayınlaması gerektiği açıktı. İkinci e-litap “Erivan’ı Keşfedin” 2015, 1 Nisan tarihinde okucularına ulaştı. Okuyucuların sayısı ise beklendiğinden daha da fazlaydı. E-kitap konuları Ermenistan hakkında olmasına rağmen Ermeni olmayan insanlar da kitapları büyük bir zevkle okuyorlar. E-kitabın amacı sadece Ermeni asıllı insanları değil, ayrıca Ermenistan ile ilgilenen insanları yardım etmektir. Çekici tarzı, kullanılması kolay tanıtımı ve en son yenilikler e-kitabı daha da çekici yapıyorlar. E-kitap içeriği çok basit veya çok resmi değildir. Dolayısıyla üniversiete öğrencileri ve kamu arasında köprü gibidir. E-kitap sayesinde ESÜ hedefini daha da başarılı bir şekilde yarine getiriyor: Ermenileri, kimliklerini tanıma ve öğrenme konusunda yardım etmek, ayrıca çağdaş multimedya kaynaklar sayesinde kültürel ve dil hazineleri ile tanışmak.