card
login
Yazılar
ESÜ Coğrafyasını Genişletmeye Devam Ediyor 12/11/2015
Ermeni okullarına ulaşmaya yönelik ESÜ politikası son günlerde Erivan Anania Şirakatsi Okuluna da ulaştı. 2015, 11 Aralık tarihinde EHGB Ermeni Sanal Ünivresitesi ekibi okulu ziyaret etti. Burada ESÜ Kkurucu başkanı Yervant Zorian öğrencilere ESÜ hakkında anlattı. Yaklaşık 100 öğrenciler ve öğretmenler teknolojilerin, eğitim kültürü üzerinde bıraktığı etki hakkında öğrendiler. “Teknoloji ve Eğitim” başlıklı tanıtımda ESÜ faaliyetleri hakkında anlatıldı. Doktor Zorian konuşmasını çağdaş teknolojiler ve bunların, eğitimde yarattığı büyük değişimler hakkında anlatarak başladı. “E-eğitim tüm dünyada daha da yaygın olmaya başlıyor, araçları ve yöntemleri kullanım için daha kolay oluyorlar, ve siz bu yenilikleri online eğitimde kullanan nesil olmalısınız.” Katılımcılar ESÜ’nde sunulan Ermeni Eğitim hakkında bilgiler aldılar. ESÜ Multimedya e-kitaplar ise katılımcıların ilgisi çok çekti. Öğrenciler ve öğretmenler e-kitapların zengin, yenilikçi özellikleri ile hayran kalmışlardı. Okul müdürü Gagik Torçyan konuşmasını ESÜ hakkında takdir sözleri ve tüm dünyada Ermeni okulların ve cemaatlerin arasında güçlü bir bağ kurmak için ESÜ’ne yardım etme sözü ile bitirdi.