login
Yazılar
EHGB Ermeni Sanal Üniversitesi bu yıl Diaspora bakanlığının düzenlediği “Ari Tun” programının 1,000’den fazla katılımcılarını ağarladı. (2013 Yaz) 08/21/2013
Diaspora Bakanlığı tarafından düzenlenen 2013 Ari Tun gençlik programı bu sene yakaşık 30 ülkeden 13-20 yaş arası gençleri bir araya getirdi. Program Hazıran’da başladı. Tüm yaz süren program 8 aşamadan ibaretti. “Ari Tun 2013” programının her aşamasına yaklaşık 100-150 genç katıldı. Onlar Ermenistana ziyaret etme, Ermeni arkadaşlar elde etme, Ermeni ailelerinde yaşama ve Memleketleriyle olan bağlarını güçlendirme imkanına sahip oldular. EHGB Ermeni Sanal Üniversitesi “Ari Tun 2013” programının tüm gruplarını ağarladı. Ziyaret ve tanıtmalar sırasında genç Diasporalılar ESÜ projeleri, dersleri, kayıt süreci ve genelde online öğrencilerin hayatı hakkında bilgiler aldılar. Buluşmalar iki kısımdan oluşuyordu. Buluşmaların ilk kısmında EHGB Ermeni Sanal Üniversitesi Ortaklık Gelişim Uzmanı Naira Gasparian EHGB Ermeni Sanal Üniversitesi hakkında kısa tanıtım yapıyordu. Katılımcılara Ermeni Sanal Üniversitesi’nin hedefleri, online kurslar ve kayıt detayları tanıtılıyordu. Sonrasında ESÜ Online Öğretmenleri online kursları tanıtıyordu ve online eğitim platform, multimedia dersler, oyunlar ve eğitim araçları, ödevler ve sınavlar, forumlar ve chat-sohbet hakkında bilgi veriyordu. Buluşmanın ikinci kısmında ise eğlenceli faaliyetler düzenleniyordu. Öğrenciler interaktif oyunlar ve grup yarışmalarına katılıyordu. Öğrenciler 3 gruba ayrılıyordu, önderlerini seçiyordu ve Ermeni kültürü, tarihi hakkında sorulara cevaplayarak, ayırca Ermenice şarkılar söyleyerek birbirleriyle yarışıyordu. Katılımcılar ESÜ online eğitim ortamıyla çok ilgileniyordu. Her buluşmada “Ari Tun” katılımcıların yaşadığı heyecan ve enerji çok açıktı: ESÜ ekibi, genç katılımcıları Ermeni eğitim almaları için teşvik etmek için elinden gelen herşey yaptı, ve böylece hedefine sadık kaldı: tüm dünyadan daha fazla Ermenileri bir araya getirerek sanal eğitim toplumu geliştirmek ve kültürel bağları ve sosyal iletişimi geliştirmek.