login
Yazılar
Avrupa Zirve Toplantısı’nda ESÜ, e-Eğitim Olanaklarını Anlattı 01/28/2017

28 ve 29 Ocak, 2017 tarihinde yaklaşık 40 EHGB Avrupa temsilcileri Brüksel’de, EHGB Avrupa Zirve Toplantısı’na katıldı. Amaç, gelecek 5 yıl için bölgenin stratejisini belirlemek idi.

Dil ve Miras, EHGB Avrupa stratjisinin sütünlerinden biridir ve Ermeni Sanal Üniversitesi ile e-eğitim olanaklarının güçlenmesi bu önemli sütün ile ilgili alınmış en önemli karardır. Zirve toplantısının dört seminerlerinden biri bu kararın gerçekleştirilmesine ithaf edilmişti. ESÜ Kurucu Başkanı Doktor Yervant Zorian bu seminerin başkanlığını üstelndi. Avrupa’da Ermeniler arasında Ermeni dilinin ve mirasının korumasına yönelik tüm soruların yanıtı olarak katılımcılara ESÜ tarafından sunulan online eğitim olanakları tanıtıldı. Sonrasında gerçekleşen tartışmalar sırasında Doktor Zorian ESÜ’nin amacını ve hedeflerini katılımcılara tanıttı ve ayrıca Diaspora’da Ermenilere ulaşmak için e-eğitimin rolü hakında konuştu. Katılımcılar, Dil ve Miras ihtiyaçlarını yerine getirmek için çok sayıda olanaklar hakkında konuştular. ESÜ ile e-eğitim olanaklarını güçlendirmek amacını da kapsayan diğer 3 seminerler sırasında Dağlık Karabağ’da Avrupa Birliği’nin kampanya gelişimlerini destelkeme yolları, Ermenistan’da sivil toplumun geliştirilmesi ve Goriz liderlik seminerlerin devamı hakkında konuşuldu.