login
Yazılar
Başarılı Ortaklık: ESÜ ve Rostov-na-Donu Ermeni Cemaati 07/25/2016
2016 yılı, ESÜ ve Rostov-na_Donu Ermeni cemaati arasında başarılı işbirliğin beşinci yıldönümüdür. Ortaklık 2011 yılında, Rostov-na-Donu Ermeni cemaat merkezinde ESÜ laboratuvarın açılması ile başladı. Birinci kursa 13 öğrenci kayıt yaptırdı. Bundan beri Nahçıvan-na-Donu Ermeni cemaat lideri Harutyun Surmalyan’ın, Yönetici Müdür Sergey Sayadov’un ve hibrit öğretmen Armine Vardanyan’ın çabaları sayesinde program gelişmiştir ve öğrencilerin sayısı 250’ye ulaşmıştır. Öğrenciler için ESÜ, mirasları ile bağlı kalmak için çok önemli bir araçtır. Doğu Ermenice kurslarını tamamlayan ve diploma alan Sergey Tamrazyan’ın sözleri ile: “ESÜ Diploması beni çok teşvik ediyor. Ancak elbette anadilimi bilmem benim için en önemli şeydir. Atalarımın ve anne ve babamın dilini öğrenmek benim görevim. Gelecek hakkında düşünmemiz lazım. Eğer Ermeniler Ermenice konuşmazsa, kim bunu yapacak? ” ESÜ Hibrit Eğitim Programı, değişik yenilikçi yöntemleri ve en önemlisi sanal etkinlikler ve turlar sayesinde Rusça konuşan öğrencilerin ilgisini çekmiştir. Turlar, oyunlar ve yarışmalar içeren bu sanal etkinlikler sayesinde öğrenciler dünyanın değişik köşelerinde faaliyet gösteren ESÜ hibrit okullarında eğitim alan öğrenciler ile buluşma olanağı sunmuştur.