login
Yazılar
Diaspora Bakanlığı ve ESÜ Uluslararası Anadil Günü’nü Kutluyor 02/28/2017
1999 yılından beri UNESCO, Uluslararası Anadil Günü aracılığı ile anadil ve çok dilli eğitimi desteklemiştir. Anadil Günü’nün genel amacı küresel dil eğitimini ve kültürlerarası iletişimi teşvik etmektir. Bu yıl Uluslararası Anadil Günü 21 Şubat’ta UNESCO şubelerinde ve değişik ülkelerde kutlandı. Ermenistan’da Uluslararası Anadil Günü çerçevesinde Ermeni Sanal Üniversitesi güne ithaf edilmiş 5 etkinliğe katıldı. Üniversite, Ermenistan Cumhuriyeti Diaspora Bakanlığı ile işbirliği sayesinde ESÜ Khnko Aper Milli Çocuk Kütüphanesi’nde düzenlenen 13. Yerevan Kitap Fuarı’na, Ulusal Bilimler Akademisi’nde düzenlenen yuvarlak masa toplantısına, ve ayrıca Batı Ermenice diline ithaf edilmiş Ermenistan-Lübnan sanal konferansına katıldı. Anadil Günü çerçevesinde ESÜ ayrıca mezunları için e-Sohbet Odası düzenlemişti. Halep Ermeni okulu ve Yerevan devlet okulu arasında düzenlenen buluşma ile Anadil Günü’ne ithaf edilmiş etkinlikler tamamlandı. Etkinliklerin açılışı 18 ve 21 Şubat arasında Khnko Aper Milli Çocuk Kütüphanesi’nde düzenlenen 13. Yerevan Kitap Fuarı ile başladı. Ermeni Sanal Üniversitesi, multimedya E-kitaplarını ve genç e-öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayan ve yenilikçi yöntemler ile zenginleştirilmiş Ermenice eğitim yazılımını sundu. Fuar-sergi sırasında Ermenistan Cumhuriyeti Diaspora Bakanı Hranuş Hakobyan ESÜ hakkında şu sözleri ifade etti: “Bu olağanüstü kurum her zaman yenilikçi teklifler sunuyor. Okuyucyuların yeni nesilleri için gereken en önemli şey e- yayınlardır. Diaspora Bakanlığı sürekli Ermeni Sanal Üniversitesi’nin yanında olacak ve tüm girişimlerini destekleyecektir.” Ermeni Sanal Üniversitesi inanıyor ki Ermenileri birleştirmek için en güçlü araç anadildir. Bu inanç ile ESÜ, 20 Şubat tarihinde yuvarlak masa toplantısına katıldı. “Ders kitaplarında Ermenice” başlıklı yuvarlak masa toplantısı Ermenistan Cumhuriyeti Diaspora Bakanlığı ve Ermenistan Ulusal Bilimler Akademisi ve ESÜ tarafından düzenlenmişti. Toplantı sırasında ESÜ yenilikçi yaklaşımlarını tanıttı. ESÜ Kurucu-Başkanı Doktor Yervant Zorian online olarak toplantıya katıldı ve tüm Ermenileri birleştirmek için dilimizin ne kadar önemli bir araç olduğunu dile getirdi. ESÜ Hybrid Eğitim Koordinatörü Arpine Tavakalyan e-eğitim kaynaklarını hazırlama tecrübesini sundu. Arpine Tavakalyan’ın sözleri ile “Uzaktan eğitim ve en son teknolojiler yeni dil siyasetinde özel yerlerini bulmalı, hazırlanan ders kitaplar Ermeni Diasporası için de ulaşılabilir olmalı.” 24 Şubat tarihinde gerçekleşen Ermeni-Lübnan sanal konferansı, Batı Ermenicesini koruma etkinliklerine ithaf edilmişti. Etkinlik sırasında ESÜ Akademik Direktörü Doktor Hasmik Khalapyan ve Batı Ermenice Öğretmeni Zepur Kheblikian bugünki nesilleri eğitmek için e-eğitim yöntemlerinin, ve Batı Ermenicesini korumak için ESÜ çabalarının önemini vurguladı. Ermenice bilgilerini geliştirmek ve tüm dünyada yaşayan Ermeniler arasında büyük bir bağ oluşturmak için Uluslararası Anadil Günü çerçevesinde Şubat ve Mart arasında ESÜ e-Sohbet odaları düzenlenmişti. Bu sohbetler sayesinde ESÜ öğrencileri ve mezunları ESÜ online iletişim platformu aracılığı ile bir araya gelmişti. 2 Mart tarihinde ESÜ, EHGB Halep Calouste Gulbenkian-Lazar Najarian Okulu ve F. Nansen’in ismini taşıyan Yerevan #150 Devlet okulu arasında bir sanal buluşma düzenlemişti. Buluşma konusu ise Diaspora’da ve Ermenistan’da dil eğitimi idi. Uluslararası Anadil Günü etkinlikleri ile ESÜ tüm dünyada yayılmış olan Ermeni cemaati ile büyük bir bağ içinde kalıyor ve kuruluşunun birinci gününden beri inandığı değerleri savunmaya devam ediyor.