Մոպայլ Յաւելուած

ՀՎՀ-ի մոպայլ հաւելուածը նախատեսուած է ընդլայնելու եւ կատարելագործելու մեր ուսանողներու, դասախօսներու, անձնակազմի եւ հանրութեան լայն շրջանակներու մոպայլ սարքերուն օգտագործման հնարաւորութիւնը:

ՀՀՀ Մոպայլ XX –ը մեկնարկեց Յունուար 2013-ին: Այն յաւելուածի նորագոյն տարբերակն է, որը կարգ մը գործառական, կառուցուածքային եւ բովանդակային բարելաւումներ կը ներկայացնէ:
ՀՀՀի մոպայլ XX-ը Android եւ iOS գործողութեան համակարգերու համար նախատեսուած ներքին կիրառումներ եւ յաւելուածներ ունի, ինչպէս նաեւ իւրաքանչիւր համացանցային կարելիութեամբ օժտուած հեռաձայնի, փլանշեթի կամ այլ մոպայլ սարքերու համար` մոպայլ համացանցային յաւելուածներ:

ՀՀՀ-ի մոպայլ հաւելուածը նախատեսուած է համացանցային հնարաւորութիւն ունեցող հեռաձայններուն. m.avc-agbu.org, փլանշեթներու համար նախատեսուած տարբերակը կրնաք տեսնել այստեղ` m.avc-agbu.org, իսկ ներքին յաւելուածները կրնաք ներբեռնել iTunes App Store-էն եւ Android Marketplace-էն: