Վայոց Ձոր

Զբօսաշրջային ուղեցոյց Վայոց Ձորի պատմական եւ բնական յուշարձաններու ինչպէս նաեւ մշակութային արժէքներու մասին: Կ՚ընդգրկէ Վայոց Ձորի ճարտարապետութիւնը, հնագիտութիւնը, զբօսաշրջութեան հնարաւորութիւնները, խոհանոցը, փառատօնները, առաւել մշակութային միջոցառումները ներկայացնող շարժական քարտէզներ, պատկերաշարեր, համայնապատկերներ եւ տեսանիւթեր: Տեղեկութիւններ ուղեւորութիւնը ճիշդ ծրագրելու համար: Հիւրանոցներու եւ ճաշարաններու ցանկ: հաղորդակցութեան հիմունքներ։


Ելեկտրոնային Բազմաբնոյթ Գրքաշար