ԲԱՑԱՅԱՅՏԵՆՔ ԵՐԵՒԱՆԸ ՔԱՂԱՔԻ ԱՆՑԵԱԼԸ ԵՒ ՆԵՐԿԱՆ

«Բացայայտենք Երեւանը» ելեկտրոնային գիրքը զբօսաշրջային ներգործօն ( ինտերակտիւ) ուղեցոյց է։ Կ՚օգնէ այցելուները, որպէսզի հաճելի եւ արդիւնաւէտ ժամանկ անցընեն Երեւանի եւ շրջակայքի մէջ: Ելեկտրոնային ուղեցոյցը համապարփակ է եւ կ՚ընդգրկէ բազմազան ծրագիրներ, ինչպէս՝ ամէնօրեայ այցելութիւններ եւ ընկերային- մշակութային տօնական միջոցառումներ։ Քաղաքը եւ յարակից տարածքները պատկերաւոր ներկայացնելու համար, ուղեցոյցի մէջ տեղադրուած են տեսանիւթեր, առցանց այցելութիւններ, նկարներ, 3D եւ համատեսական (panoramic) պատկերներ, հետաքրքրական պատմութիւններ` քաղաքի մասին, ներգործօն (interactive) քարտէզներ եւ այլն:


Ելեկտրոնային Բազմաբնոյթ Գրքաշար