«Հայկական Բարձրաւանդակ»

Առաջին ելեկտրոնային գիրքը համապարփակ տեղեկատուութիւն կու տայ հայկական լեռնաշխարհի` մասնաւորաբար Հայաստանի աշխարհագրութեան եւ պատմութեան մասին` հին ժամանակներէն մինչեւ մեր օրերը: Ան կը ներկայացնէ հայկական լեռնաշխարհի բնութագիրը, բնաշխարհը, շրջակայ միջավայրը, բուսական եւ կենդանական աշխարհը, եղանակային առանձնայատկութիւնները եւ օգտակար հանածոները: Բացի այդ, ան կը ներկայացնէ վարչական տարածաշրջանային բաժանումները եւ պատմական հետաքրքրական փաստեր: Ելեկտրոնային գիրքը կ'եզրափակուի Լեռնաշխարհի` այժմու Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի համառօտ ներկայացմամբ:


Ելեկտրոնային Բազմաբնոյթ Գրքաշար