Ելեկտրոնային Բազմաբնոյթ Գրքաշար

Հայկական Համացանցային Համալսարանը կը ներկայացնէ բազմաբնոյթ հարթակի վրայ ստեղծուած գիրքերու նոր շարք, որ ընդամէնը մէկ սեղմումով հասանելի կը դառնայ web-browser-ներ եւ փլանշէթներ օգտագործողներուն: Այս շարքը կ'ընդգրկէ Հայաստանի պատմութիւնը, մշակոյթը, զբօսաշրջութիւնը, տնտեսութիւնը, քաղաքականութիւնը, եւ այլ նիւթեր:

Ընթերցողներու համար մատչելի եւ յարմար այս շարքը ներկայացուած է այնպիսի լեզուով ու ոճով, որ հետաքրքրական եւ շահեկան կը դառնայ ընթերցողներու լայն լսարանին: Բազմաբնոյթ միջոցներ, լուսանկարներ եւ տեսահոլովակներ աւելի գրաւիչ կը դարձնեն ելեկտրոնային գիրքը: Ընթերցողները, նոյնիսկ, կրնան օգտուիլ հարուստ բառարանէն, որ յատուկ այս ելեկտրոնային գիրքին համար մշակուած է:

Փորձեցէք հիմա… ներբեռնումը՝ անվճար։