Ներսէն Հայեացք

«Խորաթափանց ըլլալու համար երբեմն կեանք մը անհրաժեշտ է»: - Օլիվըր Վենտըլ Հոլմըս

ՀՀՀի ուսանողները եւ շրջանաւարտները իրենց փորձի մասին կը խօսին: