Ուսման Վճարում

Ե՞րբ Վճարել
Կը վճարէք այն ժամանակ, երբ կը ստանաք նամակ մը, որ կը հաստատէ Ձեր ընդունուիլը։ Եթէ նախապէս դիմած էք նիւթական աջակցութիւն ստանալու համար, ապա Ձեր դիմումին պատասխանը կը գտնէք վերոյիշեալ նամակին մէջ։ Կրթաթոշակի Աջակցութեան պատասխանատուներուն որոշումով կը հաստատուի վճարումի դրութիւնը ( մասնակի կամ լրիւ վճարում):

Վճարման Կարգը
Դուք կրնաք վճարել օն-լայն` վարկանիշի միջոցով (credit card), կամ PayPal համակարգով: Եթէ չէք կրնար վճարել այս ձեւերով, վճարման ուրիշ կարգ մը որոշելու համար, դիմեցէք ՀՀՀ-ի Ուսանողի Դրամական Աջակցութեան ծառայութեան, հետեւեալ հասցէին՝ SFS@avc-agbu.org:


“A” գնահատականով դասընթացքը աւարտող ուսանողը, յաջորդ մակարդակին կրնայ մասնակցիլ՝ անվճար։

[Ուսման Վճարում Եւ Վճարման Կարգ]


Կրթաթոշակ

Կրթաթոշակ կը տրամադրուի. Ա-) Ըստ ուսանողի տարեկան եկամուտին, եթէ ուսանողը նիւթապէս անկախ է։ Բ-) Ըստ ծնողներու նիւթական եկամուտին, եթէ ուսանողը կը գտնուի ծնողներու նիւթական հոգածութեան տակ:

Տարեկան Եկամուտը Զեղչ
$10,000 ԱՄՆ տոլարէն վար 75%
$10,000- $30,000 ԱՄՆ տոլար 50%
$30,000 – $40,000 ԱՄՆ տոլար 25%

Ուսուցումը, Բացառիկ Պարագաներու, Կրնայ Անվճար Ըլլալ

Կրթաթոշակ ստանալու համար, դիմումը պէտք է ներկայացնել արձանագրութեան դիմումին հետ միասին: Անհրաժեշտ է ներկայացնել անձնական կամ ծնողներու եկամուտը հաստատող փաստաթուղթ եւ ամէնէն վերջին հասութահարկի ստացագիրի պատճենը: Այն դիմորդները, որոնց հարկային տուեալները չեն արձանագրուիր, պէտք է ներկայացնեն իրենց, կամ ալ իրենց ծնողներուն կողմէ նշուած աշխատավարձի տարեկան տուեալները:

[Կրթաթոշակի դիմում թիւ 1]: -Կը ներկայացուի նիւթապէս անկախ դիմորդի կողմէ։

[Կրթաթոշակի դիմում թիւ 2]: -Կը ներկայացուի ծնողներուն նիւթական հովանաւորութիւնը վայելող դիմորդի կողմէ:

Կրթաթոշակի դիմումը կ՚օգնէ, որոշելու նիւթական նպաստ տրամադրելու անհրաժեշտութիւնը եւ չափը: Առ այդ, աւարտուն դիմումը եւ եկամուտային փաստաթուղթի նկարը/scan ուղարկեցէք հետեւեալ հասցէին՝ SFS@avc-agbu.org: Ընդ որում, Ձեզմէ պիտի պահանջուի, նաեւ, բնօրինակին ելեկտրոնային տարբերակը:

ՀՀՀ-ն իրաւունք ունի ստուգելու տուեալները, կապ հաստատելով ուսանողներուն կամ անոնց ծնողներուն գործատուին հետ։ Սխալ տեղեկութիւններ, կամ փաստաթուղթեր տրամադրելու պարագային, արձանագրութեան դիմումը կը մերժուի:

Նուէր Քարթ

Նուիրենք Կրթութեան Հնարաւորութիւն

ՀՀՀ-ի ՆՈՒԷՐ ՔԱՐԹԻ միջոցով, Ձեր մտերիմներուն եւ սիրելիներուն հայկական կրթութիւն ստանալու հրաշալի առիթ մը կրնաք տալ։ ՀՀՀ ՆՈՒԷՐ ՔԱՐԹԻ շնորհիւ, կրնան առցանց սորվիլ՝ հայոց լեզուն, պատմութիւնը եւ մշակոյթը։

ՀՀՀ-ի իւրաքանչիւր նուէր քարթ, մէկ դասընթացքի մասնակցելու կարելիութիւնը կու տայ.արժեգինն է՝ 139 ԱՄՆ տոլար:
Նուէր քարթ ստացողը կրնայ ազատօրէն ընտրել 2020-ի ուսումնական տարուան 4 շրջաններու համար (Գարուն, Ամառ, Աշուն, Ձմեռ) նախատեսուած դասընթացքներէն որեւէ մէկը:
ՀՀՀ-ի օնլայն ուսուցումը, միշտ եւ ամէնուրեք, հայկական կրթութիւն կ'առաջարկէ եւ աշխարհի տարբեր երկիրներու մէջ բնակող համադասարանցիներու միջեւ ընկերային կապեր հաստատելու հնարաւորութիւնը կու տայ: