Թեքնիք Պահանջքներ

Տիրոյթներ

Կապի Արագութիւնը

Հարկաւոր Թերթիչները

Հայոց Լեզուի Ապահովում

Պարտականութիւնները Յանձնելու Համար Անհրաժեշտ Լրացուցիչ Գործիքներ

Տեսահաղորդակցութիւն

Ձայնագրութիւն


Որեւէ հարցի պարագային, դիմեցէ´ք ՀՀՀ ՏՏ Աջակցութեան Կեդրոն AVC IT support: