Յաճախ Տրուող Հարցումներ

Ես արձանագրուեցայ www.avc-agbu.org կայքին մէջ: Ի՞նչ պիտի ըլլայ իմ յաջորդ քայլս:
Կրնա՞մ Skypeի օգնութեամբ կապուիլ իմ օնլայն ուսուցիչիս հետ:
iPad ի օգնութեամբ կրնա՞մ հետեւիլ ՀՀՀ-ի դասընթացքներուն:
Ո՞վ կրնայ արձանագրուիլ:
Ինչպէ՞ս կրնամ արձանագրուիլ։
Եթէ արդէն արձանագրուած եմ, ինչպէ՞ս կրնամ մուտք գործել ՀՀՀ-ի կայքէջ:
Ի՞նչ պէտք է ընեմ, եթէ մոռցած եմ արձանագրութեան ժամանակ գործածած անունս կամ գաղտնաբառը:
Ի՞նչ պէտք է ընեմ, եթէ դասի էջերուն մէջ հայերէն տառերը չեմ կրնար տեսնել։
ՀՀՀ-ի դասընթացքները ինչպէ՞ս կ՛ուսուցանուին։
Որո՞նք պիտի վարեն ՀՀՀ-ի դասընթացքները։
Ինչպէ՞ս է ՀՀՀ-ի 2021-ի օրացոյցը:
Ուսանողի կարգավիճակը
Word document ը չեմ կրնար բանալ, ի՞նչ պէտք է ընեմ: