Արձանագրուեցէք Հիմա

Սիրով կը տեղեկացնենք, որ ՀԲԸՄ-եան ՀՀՀ-ի գարնանային ուսումական շրջանի արձանագրութիւնը արդէն իսկ սկսած է: Ներքոյ յիշեալ դասընթացքները կը ներկայացուին տարբեր լեզուներով՝ արեւելահայերէն, արեւմտահայերէն, անգլերէն, ֆրանսերէն, ռուսերէն, սպաներէն, թրքերէն եւ տարբեր մակարդակներով. Դասերը կը սկսին Ապրիլ 15-ին եւ կ’ աւարտին Յունիս 18-ին:

Ուսանողները միշտ կրնան տեսնել իրենց աւարտած դասընթացք(ներ)ը։

Այցելեցէք մեր կայքը www.avc-agbu.org արձանագրուելու, այլ տեղեկութիւններ ստանալու, մուտքանուն ունենալու եւ արձանագրութեան թերթիկը ամբողջացնելու համար:

Արձանագրութիւնը կը վերջանայ Մարտ 31-ին:

Share