Արձանագրուեցէք Հիմա

Սիրով կը տեղեկացնենք, որ ՀԲԸՄ ՀՀՀ-ի գարնանային ուսումական շրջանի արձանագրութիւնը արդէն իսկ սկսած է: Ներքոյ յիշեալ դասընթացքները կը ներկայացուին տարբեր լեզուներով՝ արեւելահայերէն, արեւմտահայերէն, անգլերէն, ֆրանսերէն, ռուսերէն, սպաներէն, թրքերէն եւ տարբեր մակարդակներով. Դասերը կը սկսին Ապրիլ 16-ին եւ կ’ աւարտին Յունիս 19-ին: 

Ուսանողները միշտ կրնան տեսնել իրենց աւարտած դասընթացք(ներ)ը։

Արձանագրութիւնը կը վերջանայ Ապրիլ 1-ին:

Այցելեցէք մեր կայքը www.avc-agbu.org արձանագրուելու, այլ տեղեկութիւններ ստանալու, մուտքանուն ունենալու եւ արձանագրութեան թերթիկը ամբողջացնելու համար:

Share