Տուեալներ

Եթէ կը փափաքիք տեղեկութիւններ ստանալ ընդունելութեան կարգի, դասընթացքներու, ակադեմական քաղաքականութեան, կրթաթոշակներու եւ դրամական, ինչպէս նաեւ Հայկական Համացանցային Համալսարանի հետ կապուած այլ հարցերու մասին, ապա կապ հաստատեցէք մեզի հետ ստորեւ նշուած որեւէ տարբերակով.

Հեռաձայն` +37496-512261, +37460-612261
Ել. նամակ` info@avc-agbu.org


Հաղոդագրութիւն ուղարկել


Ուղիղ Կապ

Կրնաք անմիջական կապ հաստատել օնլայն ուսուցիչին հետ, եթէ ՀՀՀի ծրագիրի կամ դասընթացքի մը վերաբերեալ հարցադրումներ ունիք: Օնլայն ուսուցիչները սիրով կը պատասխանեն Ձեր հարցումներուն (Երկուշաբթի օրէն մինչեւ Ուրբաթ օրը)` ստորեւ ներկայացուած ժամանակացոյցով (Երեւանի ժամով/ GMT + 4):

Գոհար Գէորգեան (Սպաներէն/Ռուսերէն)

Զեփիւռ Խպլիկեան (Արեւմտահայերէն/Արեւելահայերէն)

Ովսաննա Չորոխեան (Ֆրասներէն/Արեւելահայերէն)

Արփինէ Թաւաքալեան (Ֆրասներէն/Արեւելահայերէն)

Մարինա Խաչատուրեան (Անգլերէն/Ռուսերէն)

Անի Տեկիրմէնճեան (Անգլերէն/Թրքերէն)


Մեզի Տեղեակ Պահեցէք Խնդիր Մը Ունենալու Պարագային

Ձեր կարծիքը կարեւոր է մեր ծրագիրներուն եւ ծառայութիւններուն որակը բարձրացնելու համար։ Որեւէ խնդիրի պարագային`տեղեկացուցէք ՀՀՀ-ի անձնակազմը:

Ճարտարագիտական որեւէ խնդիրի պարագային դիմեցէք IT Support Desk հասցէին:

Եթէ առաջարկներ ունիք, կապ հաստատեցէք Կրթութեան Արդիւնաւէտութեան Գնահատման Գրասենեակի հետ:

Այլ խնդիրներ ունենալու պարագային հաղորդագրութիւն ղրկեցէք` «Խնդիրի Զեկուցում» վերնագիրով: