Բաժանմունքներ

Հայկական Համացանցային Համալսարանը հայագիտական կրթութիւն կ̓առաջարկէ: ՀՀՀի ծրագիրը կ՚ընդգրկէ 3 նիւթեր: Դուք կրնաք տեղեկութիւններ քաղել իւրաքանչիւր դասընթացքի նկարագրութեան, վարկանիշներու եւ պահանջքներու մասին.


Դասընթացքները 7 լեզուներով կը դասաւանդուին.

[Կրթական Ծրագիրի Ցանկ]


Հայոց Լեզու

Հայոց լեզուի բաժանմունքը, որպէս երկրորդ օտար լեզու, ուսանողներուն կարելիութիւն կու տայ ԱՐԵՒԵԼԱՀԱՅԵՐԷՆ կամ ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆ սորվելու: Դասընթացքներուն նպատակն է, վարժեցնել աշակերտին խօսիլ ու գրել հայերէն եւ օգնել, որ ան աւելի դիւրին հաղորդակցի հայերէն լեզուով: Դասընթացքներու մէջ ընդգրկուած են դասեր ամենապարզ մակարդակէն մինչեւ ամենաբարձր մակարդակը։

Հայոց Լեզուի Դասընթացքներու Մակարդակները.


Հայոց Լեզու - Դասընթացքի Հեղինակներ

[Հայոց Լեզու - Դասընթացքի Ծրագիրը]

Հայոց Պատմութիւն

Հայոց պատմութեան բաժանմունքը ուսանողին կարելիութիւն կու տայ բացայայտելու հայ ժողովուրդի անցեալն ու ներկան: Դասընթացքները համապարփակ ձեւով կը ներկայացնեն հայ ժողովուրդի պատմութիւնը, հնագոյն ժամանակներէն մինչեւ մեր օրերը։

Հայոց Պատմութիւն Դասընթացքի Մակարդակներ.

Հայոց Պատմութիւն - Դասընթացքի Հեղինակ

[Հայոց Պատմութիւն - Դասընթացքի Ծրագիր]

Հայկական Մշակոյթ

Հայկական Մշակոյթ – բաժինի նպատակն է ուսանողներուն ծանօթացնել հայրենիքի մէջ եւ հայրենիքի սահմաններէն դուրս հայերու ստեղծած մշակութային հարուստ ժառանգութիւնը:

Ճատրակ

ՀՀՀ-ի ճատրակի օնլայն դասերը պատրաստուեցան Հայաստանի Ճատրակի ակադեմիայի եւ Հայկական Համացանցային Համալսարանի համագործակցութեամբ: Դասընթացքի նիւթը ՀՀ կրթութեան եւ գիտութեան նախարարութեան կողմէ մշակուած դասագիրքերու հիման վրայ կազմուած է: Օնլայն դասերը առաւել հետաքրքրական դարձնելու եւ ուսանողին ուշադրութիւնը գրաւելու համար, կիրառուած է Օնլայն միջավայրի մէջ բազմաբնոյթ, արդի, միջոցներով աշխատելու ՀՀՀի փորձառութիւնը:
Ծրագիրի նպատակն է զարգացնել ուսանողին հմտութիւնները, կեդրոնացումը, ստեղծագործական եւ ռազմավարական մտածողութիւնը: Ծրագիրն ունի երեք մակարդակ` տարրական, միջին եւ բարձր:

Ճատրակի Ծրագիրի Դասընթացքներ

Ճատրակ Դասընթացքի Հեղինակներ
Ճատրակ դասընթացքի բովանդակութիւնը հետեւեալ յայտնի գիտնականներու աշխատութիւններուն հիման վրայ կազմուած է`

[Ճատրակ Դասընթացքի Ծրագիր]