Հաւատարմագրում

ՀՀՀի ուսանողները կրնան իրենց աւարտած իւրաքանչիւր դասընթացքի համար ստացած վարկանիշները հաւաքել` Վկայական, Վկայագիր կամ Մասնագիտական Որակաւորում ստանալու նպատակով:

ՀՀՀն Հայաստանի Հանրապետութեան Կրթութեան եւ Գիտութեան Նախարարութեան կողմէ արտօնագիր ստացած է: Այժմ, միջազգային հաւատարմագրութիւն ստանալու գործընթացի մէջ է:
ՀՀՀի ուսանողները կրնան հաւաքուած վարկանիշները փոխանցել տարբեր երկիրներու մէջ գտնուող իրենց ուսումնական հաստատութիւններուն (աւագ դպրոցներ եւ համալսարաններ):


Վարկանիշներու Փոխանցում

ՀՀՀի ուսանողները կրնան հաւաքուած վարկանիշները փոխանցել իրենց ուսումնական հաստատութիւններուն: Դիմելէն ետք, ՀՀՀն ուսանողին եւ տուեալ ուսումնական հաստատութեանը պաշտօնապէս անհրաժեշտ տեղեկութիւններ կը տրամադրէ` մասնակցած դասընթացքի(ներ) եւ ուսանողի ուսումնական վիճակի մասին։