Նախագահի Գրասենեակ

Յարգելի ՀՀՀ ուսանողներ եւ ընկերներ,

Բարի գալուստ Հայկական Համացանցային Համալսարանի կայք: Համալսարանի առաքելութիւնն է ստեղծել երեւութական համայնք մը, որ կրնայ աշխարհի տարբեր երկիրներու մէջ սփռուած անձերուն տալ համապարփակ հայագիտական կրթութիւն՝ անկախ տարիքի, բնակութեան երկրի կամ գիտելիքներու մակարդակի։

Հայկական Համացանցային Համալսարանը ծնունդ առաւ 2004-ին, իսկ առաջին ուսումնական շրջանը սկսաւ Յունիսին, 2009-ին: Համալսարանը, իր գործունէութեամբ, մեծ խթան հանդիսացաւ ձեռք ձգելու նոր գիտելիքներ՝ հայագիտական նիւթերու շուրջ, մանաւանդ Հայերէն լեզուի, Հայոց պատմութեան եւ մշակոյթի մարզերէն ներս, մեր ազգային արժէքները պահպանելու համար։

Մինչեւ այսօր, ՀՀՀն աշխարհի 83 երկիրներէն՝ Վրաստանէն մինչեւ Չինաստան, Շուետէն մինչեւ Հարաւային Ափրիկէ եւ Արժանթինէն մինչեւ Գանատա, 4400 ուսանողներ իր շուրջը հաւաքած է։ Արդարեւ ուսանողներուն, համագործակից հաստատութիւններուն եւ նոր նախաձեռնութիւններուն թիւը կ՚աճի, շնորհիւ, ՀՀՀին ձեռք ձգած համբաւին՝ Հայաստանի եւ սփիւռքի մէջ։ Վերջերս ՀՀՀն իր ծրագիրները արդի գաղափարներով ամբողջացուց (Mobile ծրագիրներ Smartphone–ի եւ iPad-ի համար, մուլդիմետիա Podcast-ներու շարք): Այս մէկը նախատեսուած է այն մարդոց համար, որոնք ՀՀՀ-ի ուսանող չեն, բայց հետաքրքրուած են Հայոց պատմութեամբ եւ մշակոյթին վերաբերող հարցերով:
Ես Ձեզ կ’առաջարկեմ ՀՀՀի դեսպան դառնալ՝ համալսարանի գործունէութիւնը Ձեր համայնքին մէջ տարածելու համար։ ՀՀՀի նպատակն է հասանելի ըլլալ այն անձին կամ խումբին, որ կը փափաքի հայագիտական կրթութիւն ստանալ։

Դոկտ. Երուանդ Զօրեան
Հայկական Համացանցային Համալսարանի Հիմնադիր Նախագահ,
ՀԲԸՄ-ի Կեդրոնական Վարչական Ժողովի Անդամ


Հոգաբարձուներու Խորհուրդ

ՀԲԸՄ-ի Հայկական Համացանցային Համալսարանի Հոգաբարձուներու Խորհուրդը կանոնադրութեամբ ձեւաւորուած մարմին է։ Պատասխանատու է կրթական ծրագիրներու զարգացմանն ու յառաջացմանը, ինչպէս նաեւ դրամական հարցերու եւ համալսարանի ռազմավարական քաղաքականութեանը:

 • Ասլանեան Քարոլ
 • Արսլանեան Հենրի
 • Գաբրիէլեան Նաթալի
 • Եագուպեան Վազգէն
 • Երկանեան Արա
 • Զօրեան Երուանդ
 • Թոքըր Պեն
 • Համալեան Արթուն
 • Ղազարեան Աշոտ
 • Մանուկեան Անի
 • Մահսերէճեան Վարուժան
 • Շուքուրեան Սամուէլ
 • Պալոյեան Նելսոն
 • Գազանճեան Դալար
 • Ֆրիմըն Մոլի

Ղեկավարող Կազմ

Հայկական Համացանցային Համալսարանի Ղեկավարող Կազմը ՀՀՀի առաքելութեանը նպաստող կրթական ծրագիրներու զարգացումն ու յառաջացումը կ’իրականացնէ՝ համալսարանի ապագայի տեսլականը ընդլայնելով, ինչպէս նաեւ ակադեմական եւ արուեստագիտական արդէն իսկ ունեցած արժէքները ապահովելով: