Առաքելութիւնը

ՀՀՀ-ն կարելիութիւն կ՚ընձեռէ աշխարհասփիւռ հայութեան՝ անկախ տարիքի, բնակութեան երկիրի կամ գիտելիքներու մակարդակի, ստանալ համապարփակ հայագիտական կրթութիւն։
Աշխարհի մէջ գոյութիւն ունեցող երեւութական կրթութեան վերջին զարգացումներուն զուգընթաց, ՀՀՀի առաքելութիւնն է, նաեւ, ստեղծել երեւութական համայնք մը, որ կրնայ մշակութային կրթութեան կողքին իրարու հաղորդակից դարձնել աշխարհի տարբեր երկիրներու մէջ սփռուած հայ ուսանողները:


Հեռանկարը

Համաշխարհային կրթական արժէքի զուգահեռ, Հայկական Համացանցային Համալսարանը կը ձգտի, հայագիտութեան ոլորտի մէջ, օնլայն կրթութեան առաջատար բարձրագոյն ուսումնական հաստատութիւնը դառնալ։

Արժէքները

Պատմութիւն

Հայկական Համացանցային Համալսարանի ծրագիրը ծնունդ առաւ 2004 -ին, ՀԲԸՄ–ի Սիլիքոն Վելիի մասնաճիւղին կողմէ, Երուանդ Զօրեանի նախագահութեամբ, որ սփիւռքի եւ հայրենիքի հայ ժողովուրդի ներկայ պահանջքները բաւարարող կրթական ծրագիրի անհրաժեշտութեան մասին բազմիցս նշած էր:
Առ այդ, Երեւանի Պետական Համալսարանի կրթութեան եւ հետազօտութեան տեղեկատուական ճարտարագիտութեան կեդրոնի գիտնականներուն եւ ծրագրաւորողներուն հետ համագործակցելէ ետք, կը մշակուի Ճարտարագիտական բազմակողմանի ծրագիր մը։

ՀՀՀն ունէր երկու բաժանմունք` Հայոց Լեզու եւ Հայոց Պատմութիւն: Մեծ թիւով դասընթացքներ առաջարկած էր իր ուսանողներուն։ Սակայն այսօր ՀՀՀն իր դասընթացքներուն թիւը աւելցուցած է: Նոր բաժիններ ունի եւ դասաւանդման նոր լեզուներ: Այս բոլորի շնորհիւ, ծրագիրին արժէքը աւելի կը բարձրանայ եւ կը նպաստէ ՀՀՀի աշխարհագրութեան ընդլայնմանը:

Հայկական կրթութիւն տարածելու առումով, ՀԲԸՄ-ը հարուստ, ենթահող, փորձառութիւն եւ մեծ համբաւ ունի։ Այսօր, ՀՀՀն իր գործունէութեամբ, առաջ կը տանի ոչ թէ միայն ՀԲԸՄ-ի աւանդը, այլեւ համաշխարհային օնլայն ուսուցման բնագաւառի մանկավարժական փորձը։