card
login
Yazılar
Eve Doğru Adım programından gençler, ESÜ tarafından sunulan e-öğrenme fırsatlarını keşfetti 10/17/2022

Diaspora İşleri Yüksek Komiserliği ile ESÜ arasında Eve Doğru Adım projesi çerçevesindeki uzun vadeli ortaklık 2022 yazında da devam etmiştir. Gürcistan, Rusya, Bulgaristan, Macaristan, Almanya, İspanya, Polonya, Fransa, Yunanistan, Avusturya, İspanya, Arjantin, Fransa, ABD, Kanada, İsveç, Norveç Beyaz Rusya dahil 18 ülkeden 400'ün üzerinde katılımcı, yazın üç ay boyunca dört grup halinde anavatanlarını ziyaret ettiler.


Diasporadan gençler, programın katılımcıları için düzenlenen tanıtım oturumlarında ESÜ tarafından sunulan çeşitli e-öğrenme fırsatlarını keşfetme ve Ermenistan hakkındaki bilgilerini sergileme şansı buldular. ESÜ ekibi, Ermeni dili, tarihi ve kültürü etrafında oluşturulmuş ilgi çekici sunumlar ve testler hazırlamıştı. Bu tür etkinlikler, gençleri, özellikle Ermeni Çalışmaları programları ve ESÜ'nün sunduğu sanal deneyimler aracılığıyla, tarihi ve kültürel geçmişleri hakkında daha fazla bilgi edinmeye motive etmektedir. Birçok katılımcı, ESÜ tarafından sağlanan geniş e-öğrenme fırsatlarına ilgi duyduklarını ifade ettiler.


Eve Doğru Adım, Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti tarafından finanse edilen ve 13 ve 18 yaş arasındaki diaspora gençleri arasında Ermeni ulusal kimliğinin korunmasını ve geliştirilmesini amaçlayan iki haftalık bir eğitici ve bilgilendirici programdır. ESÜ, gençlerin Ermeni kökenlerini öğrenmeleri ve onlarla bağlantıda kalmaları için kapsamlı eğitim kaynakları, teknolojik çözümler ve sanal bir platform sağlayarak bu programa katkıda bulunmaktadır.