Հայկական լեռնաշխարհ

Առաջին էլեկտրոնային գիրքը համապարփակ տեղեկատվություն է տալիս հայկական լեռնաշխարհի` մասնավորապես Հայաստանի աշխարհագրության և պատմության մասին` հին ժամանակներից մինչև մեր օրերը: Այն ներկայացնում է հայկական լեռնաշխարհի ֆիզիկական բնութագիրը, բնաշխարհը, շրջակա միջավայրը, բուսական և կենդանական աշխարհը, կլիման և օգտակար հանածոները:
Բացի այդ, այն ներկայացնում է տարածաշրջանի վարչական բաժանումները և տրամադրում հետաքրքիր պատմական փաստեր: Էլեկտրոնային գիրքը եզրափակվում է համառոտ նկարագրությամբ` ընդգրկելով լեռնաշխարհը մինչև ներկայիս Հայաստանը և Լեռնային Ղարաբաղը:


ՀՎՀ մուլտիմեդիա էլ. գրքերի շարք