Հավատարմագրում

ՀՎՀ ուսանողները կարող են իրենց մասնակցած յուրաքանչյուր դասընթացի համար կուտակել կրեդիտներ` վկայական, դիպլոմ կամ մասնագիտական որակավորում ստանալու նպատակով:

ՀՎՀ-ն արտոնագիր է ստացել Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և գիտության նախարարության կողմից և այժմ սկսել է միջազգային հավատարմագրություն ստանալու գործընթացը:
ՀՎՀ ուսանողները կարող են ՀՎՀ-ում կուտակած իրենց կրեդիտները փոխանցել աշխարհի ցանկացած երկրում գտնվող իրենց ուսումնական հաստատություններ (ավագ դպրոցներ և համալսարաններ):


Կրեդիտների փոխանցում

ՀՎՀ-ի ուսանողները կարող են կուտակած կրեդիտները փոխանցել իրենց ուսումնական հաստատություններ: Դիմելուց հետո ՀՎՀ-ն ուսանողին և տվյալ ուսումնական հաստատությանը պաշտոնապես կտրամադրի անհրաժեշտ տեղեկություններ մասնակցած դասընթաց(ներ)ի և ուսանողի առաջադիմության վերաբերյալ: