Համահայկական կրթական առցանց աշխատաժողովներ, օգոստոս 22-24, 2020թ.
Գրանցման հայտ
Եթե արդեն գրանցված եք ՀՎՀ-ի կայքում, գրեք նույն էլ. հասցեն:
Եթե արդեն գրանցված եք ՀՎՀ-ի կայքում, գրեք նույն գաղտնաբառը: