Have you already completed the registration application? / Արդեն լրացրե՞լ եք գրանցման հայտը:

Խնդրում ենք մուտք գործել ՀՎՀ-ի կայք` ՏՈԿՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԳԱԳԱԹՆԱԺՈՂՈՎ. ՀԱՅԱՍՏԱՆ պորտալին միանալու համար։

Ուշադրություն․ եթե անգամ ունեք ՀՎՀ օգտահաշիվ, անհրաժեշտ է նախ լրացնել ստորև գրանցման հայտը՝ գագաթնաժողովի պորտալ մուտք գործելու համար։

Հարցերի դեպքում գրեք մեզ itsupport@avc-agbu.org էլ․ հասցեով:

Please sign in to AVC to access THE RESILIENCE SUMMIT - ARMENIA portal.

Important: Even if you have an AVC account, you still need to fill out the below registration form to be able to access the Summit portal.

For any questions, please email us at itsupport@avc-agbu.org.


Registration application / Գրանցման հայտ
If you are already registered on the AVC website, enter the same email.

Եթե արդեն գրանցված եք ՀՎՀ-ի կայքում, գրեք նույն էլ. հասցեն:
If you are already registered on the AVC website, enter the same password.

Եթե արդեն գրանցված եք ՀՎՀ-ի կայքում, գրեք նույն գաղտնաբառը: